• DAB ( Dansk Almennyttigt Boligselskab.) Lundtofteparken.
  • Privatbo ( Frederiksberg boligfond )
  • E/F Valborghus
  • A/B Elbahus
  • Forsikringsselskaber
  • Privatkunder